Commercial License

ถ้าคุณอ่านเงือนไขการใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

Jipatype แบ่งการอนุญาตออกเป็น 3 การอนุญาต คือ Desktop, Web, App รูปแบบการแบ่งการอนุญาตนี้ Jipatype ทำเช่นเดียวกับเว็บไซต์ขายฟอนต์ในต่างประเทศเช่น myfont.com, creativemarket.com, fonts.com และอื่นๆ (ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล) เพื่อเป็นการสะดวกต่อการนำไปใช้งานว่า การที่เราซื้อการอนุญาตหนึงมานั้นมีขอบเขตการใช้งานมากน้อยแค่ไหน หากต้องการมากว่านั้นต้องซื้อไรการอนุญาตใดเพิ่ม เพือใช้ให้ถูกต้องตามกฏหมาย

การซื้อ License เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอดไป ซื้อสิทธิ์ตามจำนวนที่ต้องการใช้งาน


Desktop License

คือฟอนต์ที่ติดตั้งและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ เพื่อผลิตงานเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ภาพแบนเนอร์ แพคเกจจิ้ง โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ วิดีโอ เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ และอื่นๆ คุณสามารถใช้ฟอนต์บนเว็บไซต์ได้เพียงแต่อยู่ในรูปแบบภาพที่ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้ (Create Outline หรือ Rasterize)

การส่งชิ้นงานทุกอย่างให้กับผู้ไม่มี License การใช้งานฟอนต์ จะต้อง Create Outline / Rasterize ข้อความที่พิมพ์ด้วยฟอนต์ของ Jipatype ทุกครั้งก่อนส่งให้กับผู้อื่น หากบุคคลอื่นต้องการใช้งานฟอนต์โดยตรง บุคคลนั้นจำเป็นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์เป็นของตนเอง

1 License ต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้ฟอนต์ เช่น แผนกออกแบบงานศิลป์มีอยู่ 5 เครื่อง ต้องซื้อ License สำหรับ 5 เครื่องนั้น

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ Desktop License ในรูปแบบของ Web License, App License


Web License

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบ Webfont (CSS @font-face) ซึ่งเป็นการฝังฟอนต์ลงบนเว็บไซต์ สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 โดเมน เมื่อทำการซื้อฟอนต์ท่านจะได้รับไฟล์ WOFF ที่สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้เท่านั้น ฟอนต์นั้นจะต้องถูกใช้งานบนเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเดียวกันเท่านั้น

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามนำฟอนต์ใช้ร่วมกับเว็บกึ่งแอพพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ เช่นเว็บแอพแต่งภาพออนไล์ ที่สามารถพิมพ์ข้อความด้วยฟอนต์ที่ซื้อไปได้ หากท่านซื้อเพียง Web License เพียงอย่างเดียว ท่านไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟอนต์ในรูปแบบ Desktop License, App License


App License

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบการฝังฟอนต์ร่วมไปกับ Application ที่จะทำการติดตั้งบนฝั่ง Client เพื่อใช้แสดงผลในส่วนของ User Interface เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น Application บน IOS, Android, Windows Mobile สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 Application Title

Note: ราคาสำหรับหรับ App License คือ 10 สิบเท่าของ Desktop License (ราคาที่แสดงของ Desktop License x 10)

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ App License ในรูปแบบของ Desktop License, Web License


ข้อควรคำนึง

 • ใช้ชื่อบุคคลหรือองค์กรบนใบเสร็จหรือบิลเงินสดในการยืนยันสิทธิ์ว่าเป็นผู้ถือสิทธิ์ หรือหากมีการระบุเพิ่มเติมเป็นบุคคลอื่น หรือชื่อที่ระบุไว้ในระบบ

 • ห้ามดัดแปลง แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงไฟล์ฟอนต์ใหม่

 • ห้ามเผยแพร่ไฟล์ฟอนต์ให้กับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นเป็นอันคาด

 • ผู้อนุญาตนำเสนอฟอนต์คอมพิวเตอร์ตามสภาพที่เป็นอยู่ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต อันเกิดจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้

 • สามารถขออัพเดทได้ทุกเมื่อ เมื่อมีการปรับปรุงฟอนต์ แจ้งฟอนต์ที่ต้องการและแสดงเลขที่ใบเสร็จหรือชื่อผู้ถือสิทธิ์ที่ได้ทำการซื้อฟอนต์ (ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อผ่านระบบออนไลน์)

 • การตรวจลิขสิทธิ์

  • Desktop License - ถ้าพบเห็นฟอนต์ของ Jipatype ปรากฎบนสื่อใดๆ จะทำการเก็บภาพเป็นหลักฐานในการสอบ ว่าสื่อนั้นๆ มีการว่าจ้างบุคคลอื่น (นักออกแบบ, เอเจนซี, อื่นๆ) ทำให้หรือไม่ ถ้าใช่จะให้มีการสอบถามข้อมูลการติดต่อของบุคคลผู้รับจ้างนั้น จากนั้นขอดูใบเสร็จหรือ License Key ที่ได้จะรับเมื่อทำการสั่งซื้อฟอนต์ว่ามีหรือไม่และทำตามเงือนไขของ Jipatype ถูกต้อง

  • Web License - ถ้าพบเห็นฟอนต์ของ Jipatype ปรากฎบนเว็บไซต์ในรูปแบบการฝัง (CSS @font-face) จะทำการติดต่อบริษัทหรือเจ้าของเว็บไซต์นั้นเพื่อของดูใบเสร็จหรือ License Key ที่ได้จะรับเมื่อทำการสั่งซื้อฟอนต์ว่ามีหรือไม่

  • App License - ถ้าพบเห็นฟอนต์ของ Jipatype ปรากฎบนแอพพลิเคชั่นในรูปแบบการฝัง จะทำการติดต่อบริษัทหรือเจ้าของแอพพลิเคชั่นนั้นเพื่อของดูใบเสร็จ ที่ได้จะรับเมื่อทำการสั่งซื้อฟอนต์ว่ามีหรือไม่

 • การปรับค่าลัขสิทธิ์

 • ในกรณีที่ได้ทำผิดเงื่อนไขของ Jipatype จะมีโทษในการปรับค่าลิขสิทธิ์ โดยการบังคับซื้อ License ในส่วนเกินเป็นราคา 10 เท่า เช่น

 • ใช้งานฟอนต์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่มีหลักฐานการซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ จะทำการบังคับซื้อฟอนต์เป็นราคา 10 เท่าของฟอนต์นั้นๆ

 • ซื้อ Desktop License แต่ใช้งานผิดประเภท เช่นใช้บนเว็บไซต์ในรูปแบบการฝัง (CSS @font-face) จะทำการบังคับซื้อ Web License เป็นราคา 10 เท่าของฟอนต์นั้นๆ

 • ซื้อ Desktop License สำหรับ 1 เครื่องในองค์กรแต่พบมีการติดตั้งมากกว่าที่กำหนด จะทำการบังคับซื้อฟอนต์เป็นราคา 10 เท่าของฟอนต์นั้นๆ คูณด้วยจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเกิน (ราคาฟอนต์ไลเซนต์ x ค่าปรับสิบเท่า x จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเกิน)

 • ถ้ามีการหลีกเลี่ยงหรือบ่ายเบี่ยงจะทำการดำเนินคดีตามกฏหมาย และเรียกค่าเสียหายมากยิ่งกว่าค่าปรับที่ต้องเสียในตอนแรก


ถ้าคุณอ่านเงือนไขการใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คำถามที่พบบ่อย


Agreement Edit : 28/04/2021

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดบนเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**