Commercial License

ถ้าคุณอ่านเงือนไขการใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

Jipatype แบ่งการอนุญาตออกเป็น 3 การอนุญาต คือ Desktop, Web, App รูปแบบการแบ่งการอนุญาตนี้ Jipatype ทำเช่นเดียวกับเว็บไซต์ขายฟอนต์ในต่างประเทศเช่น myfont.com, creativemarket.com, fonts.com และอื่นๆ (ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล) เพื่อเป็นการสะดวกต่อการนำไปใช้งานว่า การที่เราซื้อการอนุญาตหนึงมานั้นมีขอบเขตการใช้งานมากน้อยแค่ไหน หากต้องการมากว่านั้นต้องซื้อไรการอนุญาตใดเพิ่ม เพือใช้ให้ถูกต้องตามกฏหมาย

การซื้อ License เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอดไป ซื้อสิทธิ์ตามจำนวนที่ต้องการใช้งาน


Desktop License

คือฟอนต์ที่ติดตั้งและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ เพื่อผลิตงานเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ภาพแบนเนอร์ แพคเกจจิ้ง โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ วิดีโอ เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ และอื่นๆ คุณสามารถใช้ฟอนต์บนเว็บไซต์ได้เพียงแต่อยู่ในรูปแบบภาพที่ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้ (Create Outline หรือ Rasterize)

การส่งชิ้นงานทุกอย่างให้กับผู้ไม่มี License การใช้งานฟอนต์ จะต้อง Create Outline / Rasterize ข้อความที่พิมพ์ด้วยฟอนต์ของ Jipatype ทุกครั้งก่อนส่งให้กับผู้อื่น หากบุคคลอื่นต้องการใช้งานฟอนต์โดยตรง บุคคลนั้นจำเป็นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์เป็นของตนเอง

1 License ต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้ฟอนต์ เช่น แผนกออกแบบงานศิลป์มีอยู่ 5 เครื่อง ต้องซื้อ License สำหรับ 5 เครื่องนั้น

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ Desktop License ในรูปแบบของ Web License, App License


Web License

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบฟอนต์ระบบ Webfont (CSS @font-face) ซึ่งเป็นการฝังฟอนต์ลงบนเว็บไซต์ สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 โดเมน เมื่อทำการซื้อฟอนต์ท่านจะได้รับไฟล์ WOFF ที่สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้เท่านั้น ฟอนต์นั้นจะต้องถูกใช้งานบนเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเดียวกันเท่านั้น

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามนำฟอนต์ใช้ร่วมกับเว็บกึ่งแอพพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ เช่นเว็บแอพแต่งภาพออนไล์ ที่สามารถพิมพ์ข้อความด้วยฟอนต์ที่ซื้อไปได้ หากท่านซื้อเพียง Web License เพียงอย่างเดียว ท่านไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟอนต์ในรูปแบบ Desktop License, App License


App License

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบระบบ เป็นการฝังฟอนต์ร่วมไปกับ Application ที่จะทำการติดตั้งบนฝั่ง Client เพื่อใช้แสดงผลในส่วนของ User Interface เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น Application บน IOS, Android, Windows Mobile สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 Application Title

Note: ราคาสำหรับหรับ App License คือ 10 สิบเท่าของ Desktop License (ราคาที่แสดงของ Desktop License x 10)

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ App License ในรูปแบบของ Desktop License, Web License


ข้อควรคำนึง

 • ใช้ชื่อบุคคลหรือองค์กรบนใบเสร็จหรือบิลเงินสดในการยืนยันสิทธิ์ว่าเป็นผู้ถือสิทธิ์ หรือหากมีการระบุเพิ่มเติมเป็นบุคคลอื่น หรือชื่อที่ระบุไว้ในระบบ

 • ห้ามดัดแปลง แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงไฟล์ฟอนต์ใหม่

 • ห้ามเผยแพร่ไฟล์ฟอนต์ให้กับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นเป็นอันคาด

 • ผู้อนุญาตนำเสนอฟอนต์คอมพิวเตอร์ตามสภาพที่เป็นอยู่ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต อันเกิดจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้

 • สามารถขออัพเดทได้ทุกเมื่อ เมื่อมีการปรับปรุงฟอนต์ แจ้งฟอนต์ที่ต้องการและแสดงเลขที่ใบเสร็จหรือชื่อผู้ถือสิทธิ์ที่ได้ทำการซื้อฟอนต์ (ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อผ่านระบบออนไลน์)

 • การตรวจลิขสิทธิ์

  • Desktop License - ถ้าพบเห็นฟอนต์ของ Jipatype ปรากฎบนสื่อใดๆ จะทำการเก็บภาพเป็นหลักฐานในการสอบ ว่าสื่อนั้นๆ มีการว่าจ้างบุคคลอื่น (นักออกแบบ, เอเจนซี, อื่นๆ) ทำให้หรือไม่ ถ้าใช่จะให้มีการสอบถามข้อมูลการติดต่อของบุคคลผู้รับจ้างนั้น จากนั้นขอดูใบเสร็จหรือ License Key ที่ได้จะรับเมื่อทำการสั่งซื้อฟอนต์ว่ามีหรือไม่และทำตามเงือนไขของ Jipatype ถูกต้อง

  • Web License - ถ้าพบเห็นฟอนต์ของ Jipatype ปรากฎบนเว็บไซต์ในรูปแบบการฝัง (CSS @font-face) จะทำการติดต่อบริษัทหรือเจ้าของเว็บไซต์นั้นเพื่อของดูใบเสร็จหรือ License Key ที่ได้จะรับเมื่อทำการสั่งซื้อฟอนต์ว่ามีหรือไม่

  • App License - ถ้าพบเห็นฟอนต์ของ Jipatype ปรากฎบนแอพพลิเคชั่นในรูปแบบการฝัง จะทำการติดต่อบริษัทหรือเจ้าของแอพพลิเคชั่นนั้นเพื่อของดูใบเสร็จ ที่ได้จะรับเมื่อทำการสั่งซื้อฟอนต์ว่ามีหรือไม่

 • การปรับค่าลัขสิทธิ์

 • ในกรณีที่ได้ทำผิดเงื่อนไขของ Jipatype จะมีโทษในการปรับค่าลิขสิทธิ์ โดยการบังคับซื้อ License ในส่วนเกินเป็นราคา 10 เท่า เช่น

 • ใช้งานฟอนต์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่มีหลักฐานการซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ จะทำการบังคับซื้อฟอนต์เป็นราคา 10 เท่าของฟอนต์นั้นๆ

 • ซื้อ Desktop License แต่ใช้งานผิดประเภท เช่นใช้บนเว็บไซต์ในรูปแบบการฝัง (CSS @font-face) จะทำการบังคับซื้อ Web License เป็นราคา 10 เท่าของฟอนต์นั้นๆ

 • ซื้อ Desktop License สำหรับ 1 เครื่องในองค์กรแต่พบมีการติดตั้งมากกว่าที่กำหนด จะทำการบังคับซื้อฟอนต์เป็นราคา 10 เท่าของฟอนต์นั้นๆ คูณด้วยจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเกิน (ราคาฟอนต์ไลเซนต์ x ค่าปรับสิบเท่า x จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเกิน)

 • ถ้ามีการหลีกเลี่ยงหรือบ่ายเบี่ยงจะทำการดำเนินคดีตามกฏหมาย และเรียกค่าเสียหายมากยิ่งกว่าค่าปรับที่ต้องเสียในตอนแรก


ถ้าคุณอ่านเงือนไขการใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คำถามที่พบบ่อย


Agreement Edit : 28/04/2021

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดบนเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**