Commercial License

Jipatype แบ่งการอนุญาตออกเป็น 3 การอนุญาต คือ Desktop, Web, App รูปแบบการแบ่งการอนุญาตนี้ Jipatype ทำเช่นเดียวกับเว็บไซต์ขายฟอนต์ในต่างประเทศเช่น myfont.com, creativemarket.com, fonts.com และอื่นๆ (ซึ่งหมายความว่าเราทำตามมาตรฐานสากล) เพื่อเป็นการสะดวกต่อการนำไปใช้งานว่า การที่เราซื้อการอนุญาตหนึงมานั้นมีขอบเขตการใช้งานมากน้อยแค่ไหน หากต้องการมากว่านั้นต้องซื้อไรการอนุญาตใดเพิ่ม เพือใช้ให้ถูกต้องตามกฏหมาย


Desktop License :

คือฟอนต์ที่ติดตั้งและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ เพื่อผลิตงานเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ภาพแบนเนอร์ แพคเกจจิ้ง โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ และอื่นๆ คุณสามารถใช้ฟอนต์บนเว็บไซต์ได้เพียงแต่อยู่ในรูปแบบภาพที่ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้ (Create Outline หรือ Rasterize)

การส่งชิ้นงานทุกอย่างให้กับผู้ไม่มี License การใช้งานฟอนต์ (มีเพียงคุณผู้เดียวที่มี License การใช้งานฟอนต์) จะต้อง Create Outline / Rasterize ข้อความที่พิมพ์ด้วยฟอนต์ของ Jipatype ทุกครั้งก่อนส่งให้กับผู้อื่น หากบุคคลอืนต้องการใช้งานฟอนต์โดยตรง บุคคลนั้นจำเป็นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์เป็นของตนเอง

1 License ต่อ 1 ผู้ใช้ (ฟอนต์ก็คือซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับ Windows / Microsoft Office ที่แต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์จะมี License เป็นของเครื่องนั้นๆ ไป ของแต่ละผู้ใช้) ตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานมีแผนกที่ต้องการใช้ฟอนต์ เช่น แผนกออกแบบงานศิลป์มีอยู่ 5 คน ต้องซื้อ License สำหรับ 5 ผู้ใช้ เมื่อหน่วยงานรับคนในแผนกเพิ่ม เช่น 2 คน คุณจำเป็นต้องชำระค่า License เพิ่มสำหรับคนที่เพิ่มขึ้นมา

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ Desktop License ในรูปแบบของ Web License, App License


Web License :

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบ Webfont (CSS @font-face) ซึ่งเป็นการฝังฟอนต์ลงบนเว็บไซต์ สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 โดเมน เมื่อทำการซื้อฟอนต์ท่านจะได้รับไฟล์ WOFF ที่สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้เท่านั้น ฟอนต์นั้นจะต้องถูกใช้งานบนเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเดียวกันเท่านั้น

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามนำฟอนต์ใช้ร่วมกับเว็บกึ่งแอพพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ เช่นเว็บแอพแต่งภาพออนไล์ ที่สามารถพิมพ์ข้อความด้วยฟอนต์ที่ซื้อไปได้ หากท่านซื้อเพียง Web License เพียงอย่างเดียว ท่านไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟอนต์ในรูปแบบ Desktop License, App License


App License :

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบการฝังฟอนต์ร่วมไปกับ Application ที่จะทำการติดตั้งบนฝั่ง Client เพื่อใช้แสดงผลในส่วนของ User Interface เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น Application บน IOS, Android, Windows Mobile สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 Application Title

Note: ราคาสำหรับหรับ App License คือ 10 สิบเท่าของ Desktop License (ราคาที่แสดงของ Desktop License x 10)

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ App License ในรูปแบบของ Desktop License, Web License


ข้อควรคำนึง :

  • ใช้ชื่อบุคคลหรือองค์กรบนใบเสร็จหรือบิลเงินสดในการยืนยันสิทธิ์ว่าเป็นผู้ถือสิทธิ์ หรือหากมีการระบุเพิ่มเติมเป็นบุคคลอื่น หรือชื่อที่ระบุไว้ในระบบ

  • ห้ามดัดแปลง แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงไฟล์ฟอนต์ใหม่ นำออกเผยแพร่ไฟล์ฟอนต์ให้กับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น

  • ผู้อนุญาตนำเสนอฟอนต์คอมพิวเตอร์ตามสภาพที่เป็นอยู่ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต อันเกิดจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้

  • สามารถขออัพเดทได้ทุกเมื่อ เมื่อมีการปรับปรุงฟอนต์ แจ้งฟอนต์ที่ต้องการและแสดงเลขที่ใบเสร็จหรือชื่อผู้ถือสิทธิ์ที่ได้ทำการซื้อฟอนต์

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดบนเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**