*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

Flatory Font

ตัวอย่างหรือน้ำหนัก :

Style : Sans / Slab / Serif / HC

Widths : Condensed / SemiCondensed / Medium

Weight : Thin / ExtraLight / Light / Regular / Medium / SemiBold / ExtraBold / Black

รวมทั้งหมด 210 สไตล์ และความเป็นได้อื่นๆ เมื่อใช้ Variable font* หากซื้อ Single Family จะมี 54 สไตล์

แกนปรับแต่ง:

 • wght - Weight Value 100-900
 • wdth - Width Value 0-1000
 • ital - Italic Value 0-1
 • CNTR - Contrast Value 0-1000
 • SRIF - Serif Value 0-10

รูปแบบไฟล์ :

Desktop License / App License :

OTF / TTF / TTF-VF*

Web License :

WOFF / WOFF-VF* / WOFF2-VF*

*สำหรับผู้ซื้อแบบ Full Family Set

โปรแกรมที่ลองรับ Variable Font :

https://v-fonts.com/support/

ราคาและตัวเลือก Single Family (Sans / Slab / Serif / HC เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)* :

 • Normal Version
  • Desktop License 1 User 1,500 บาท
  • Web License 1 Domain 1,500 บาท
  • App License 1 Title 14,000 บาท
 • Lite Version
  • Desktop License 1 User 1,100 บาท
  • Web License 1 Domain 1,100 บาท
  • App License 1 Title 11,000 บาท

ราคาและตัวเลือก Full Family Set (Variable Font) :

 • Normal Version
  • Desktop License 1 User 4,500 บาท

Note :

ส่วนลด :

 • เมื่อซื้อ Desktop License ครบหรือมากกว่า 2 Users ได้รับลด 25%
 • เมื่อซื้อ Desktop License ครบหรือมากกว่า 5 Users ได้รับลด 50%

Download demo version

 1. น้ำหนัก Regular
 2. อนุญาตให้ใช้ได้ในงานส่วนบุคคลที่ไม่ก่อเกิดรายได้
 3. มีเฉพาะอักษรไทยเท่านั้น

Type Testing | ทดลองพิมพ์