ฟอนต์ราคาเท่าไร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามประเภทใบอนุญาต ซึ่งสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อไขได้ที่แบบฟอร์มสั่งซื้อ โดยให้คุณกรอกแบบฟอร์มคร่าว ๆ ข้อกำหนดและเงื่อไขจะปรากฏออกมาที่ส่วนสุดท้ายของแบบฟอร์ม คุณสามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อไขมาศึกษาได้ก่อนทำการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อ (เช่าใช้)

การสมัครสมาชิก (เช่าใช้)

หมายเหตุ

การสั่งซื้อ (ถาวร)

การสั่งซื้อ

หมายเหตุ

ขอใบเสนอราคา

เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อเรียบร้อยคุณจะได้รับใบเสนอราคา โดย 1 ใบเสนอราคาต่อ 1 ฟอนต์

ขอใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

เมื่อคุณชำระเงินเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินฉบับเต็มในรูปแบบ e-Tax Invoice by Email ส่งไปยังอีเมลที่คุณได้กรอกแบบฟอร์มไว้

การหัก ณ ที่จ่าย

เงื่อนไข

หมายเหตุ


ชื่อผู้ถือใบอนุญาตแตกต่างจากชื่อผู้ซื้อได้หรือไม่

ไม่ได้ ชื่อผู้ถือใบอนุญาตต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ซื้อที่ปรากฏบนเอกสารทางการเงินเท่านั้น

ขอแก้ไขเอกสาร

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วคุณจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตหรือเอกสารใด ๆ ได้ในทุกกรณี ดังนั้น คุณจะต้องอ่านและตรวจทานเอกสารเอกสารต่าง ๆ ก่อนทำการชำระเงินอย่างรอบคอบ

ตัวทดลองอักษรหายไป

ตัวทดลองที่สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์อักษรจะไม่ครบเพื่อให้คุณดูลักษณะคร่าว ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ

รับออกแบบฟอนต์ตามสั่งหรือไม่

ไม่รับออกแบบฟอนต์ตามสั่งหรือแก้ไขฟอนต์ใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว

แก้ไขสระวรรณยุกต์อยู่ผิดตำแหน่ง

เมื่อคุณใช้งานฟอนต์บนแอปพลิเคชันกราฟิกต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตละกูล Adobe อาจมีการแสดงผลผิดพลาด เป็นเพราะฟอนต์ในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนไปใช้วิธีการจัดตำแหน่งสระและวรรณยุกต์ด้วย Mark-to-base Attachment และ Mark-to-mark Attachment แอปพลิเคชันจำเป็นจะต้องเปิดการใช้งานฟังก์ชั่นการแสดงผลสำหรับภาษาฝังเอเชีย 

MacOS

WindowsOS

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตไม่ได้

บางครั้งอาจจะชำระเงินด้วยบัตรเครดิด/เดบิตไม่ได้ ซึ่งสาเหตุนั้นมีเพียงธนาคารผู้ออกบัตรเท่านั้นที่ทราบสาเหตุ Jipatype ขอแนะนำให้คุณชำระเงินผ่าน QR Code แทน

สามารถใช้ฟอนต์บนแท็บเล็ตได้หรือไม่

อาจใช้ได้ในแท็บเล็ตบางแบรนด์บางรุ่น อาจใช้ได้ในบางแอปพลิเคชัน เนื่องด้วยฟอนต์ของ Jipatype ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้บนอุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

สามารถใช้ฟอนต์บน Canva ได้หรือไม่

ฟอนต์ที่ซื้อภายใต้สัญญา Desktop License, Web License, Donate License หรือ Renting License ไม่อนุญาตให้อัพโหลดฟอนต์ขึ้นบนเว็บไซต์ Canva หรือเว็บไซต์ใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน เว้นแต่ฟอนต์ที่มีให้ใช้อยู่แล้วบน Canva สามารถใช้ได้ต่อไป

สามารถใช้ฟอนต์บน CapCut ได้หรือไม่

CapCut ไม่รองรับการใช้งานกับฟอนต์ที่สร้างด้วย Glyphs ซึ่งเป็นแอพลิเคชันที่ Jipatype ใช้ในการสร้างฟอนต์ แนะนำให้คุณไปรายงานนักพัฒนา CapCut ให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันของพวกเขาให้รองรับมาตรฐานฟอนต์ที่ถูกต้อง

สามารถแปลงไฟล์ .woff เป็น .otf หรือ .ttf ได้หรือไม่

Jipatype ทราบในสิ่งที่คุณกำลังคิด แต่ขอเตือนว่าการกระทำนี้เป็นเป็นการกระทำที่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ถึงแม้ว่าคุณจะแอบแปลงไฟล์ฟอนต์เองอย่างลับ ๆ ไฟล์ฟอนต์นั้นก็ไม่อาจทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เพราะ Jipatype ได้มีการป้องกันการแปลงไฟล์ฟอนต์เอาไว้ 

ใบทะเบียนพาณิชย์

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ช่องทางติดต่อและช่องทางติดตาม

ชื่อผู้ติดต่อ: อานุภาพ ใจชำนาญ
ติดต่อ: jipatype@gmail.com, 095-638-7236  (จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00)
ติดตามได้ที่ : Facebook, Twitter
หมายเหตุ: