Q&A

Q : Jipatype คืออะไร

A : เป็นร้านค้าออนไลน์ที่จัดจำหน่ายฟอนต์ อ่านว่า "จิปาไทป์" เน้นฟอนต์ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภทของงานออกแบบ Jipatype ขอช่วยส่งเสริมผลงานของคุณให้สมบูรณ์ โดยมี Jipatype เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบเล็กๆ ให้คุณได้โดดเด่นและเฉิดฉาย... "จิปาไทป์" มาจากคำว่า "จิปาถะ" บวกกับ "ไทป์" หมายความว่ามีฟอนต์มากหมายหลากหลาย และในราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับ Jipatype ดำเนินการโดยคนเพียงคนเดียวนั้นคือ นาย อานุภาพ ใจชำนาญ

Q : Font คืออะไร

A : คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วยชุดคำสั่งการลากเส้น การกำหนดขนาด การกำหนดตำแหน่ง การกำหนดระยะห่างในการลากเส้น ที่ใช้ในการแสดงผลตัวอักษรในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามความหมายปัจจุบัน)

Q : Typeface คืออะไร

A : คือรูปร่างหน้าตาของชุดตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ในแต่ละตัวอักษรจะมีการแบ่งปันองค์ประกอบที่มีการใช้ซ้ำกัน ทำให้เห็นว่าตัวอักษรชุดนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันในภาย Typeface นั้นๆ

Q : รับออกแบบ Custom font หรือไม่

A : ไม่

Q : กระบวนการสร้างฟอนต์ของ Jipatype

A :ลองดูคลิป นี้ เป็นตัวอย่าง

Q : License คืออะไร

A : License แปลว่า "ใบอนุญาต" หรือ "การอนุญาต" การซื้อฟอนต์นั้นถ้าพูดให้ถูกต้องคือการซื้อการอนุญาตการใช้งานฟอนต์ การซื้อการอนุญาตเพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณได้สิทธิในการใช้งานฟอนต์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เช่นนั้นฟอนต์ของเราที่คุณครอบครองอยู่จะเป็นฟอนต์เถื่อนและคุณอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

Q : License holder name หรือ ชื่อผู้ถือสิทธิ์การใช้งาน คืออะไร

A : คือชื่อผู้ถือสิทธิ์การใช้งาน ครอบครองและติดตั้งไฟล์ฟอนต์บนคอมพิวเตอร์ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ในขั้นตอนสั่งซื้อให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่จะต้องการใช้งานและครอบครองไฟล์ฟอนต์นั้น เมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ในกรณีนิติบุคคลที่มีลักษณะองค์กรเป็นผู้ถือหุ้นให้ใช้ชื่อผู้ถือสิทธิ์การใช้งานเป็นชื่อนิติบุคคลนั้นๆ แทนการใช้ชื่อของบุคคลทั่วไป ในขั้นตอนการสั่งซื้อให้ระบุเพียงชื่อเดียว

Q : ใครจะต้องมีใบอนุญาตระหว่าง "ผู้รับจ้าง" หรือ "ผู้ว่าจ้าง"

A : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์จะถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์/เว็บไซต์ อันเป็นทรัพย์สินของผู้ใดผู้นั้นต้องมีใบอนุญาต การพิจารณาว่าผู้ใดจะต้องมีใบอนุญาตนั้นคิดตามหลักการเดียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น แต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ไปที่เรียกว่า "License Key" เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ เป็นทรัพย์สินของผู้ใดผู้นั้นต้องมีใบอนุญาตหรือ License Key ถ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับจ้าง ผู้ที่จะต้องมีใบอนุญาคือ "ผู้รับจ้าง" ส่วนใครจะเป็นผู้จ่ายค่าใบอนุญาตนั้นแล้วแต่จะไปตกลงกันเอง หรือผู้รับจ้างบวกเข้าไปในค่างานก็ได้

Q : ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

A : อ้างอิงตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.3289/2545 คดีหมายเลขแดงที่ อ.3161/2546 ศาลตัดสินว่า "ฟอนต์" เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) จึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่ศาลไม่ได้ตัดสินว่าแบบอักษร (Typeface) เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ อ้างอิงตามคำพูดของ นายเนวิน ชิดชอบ รมช.พาณิชย์ ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่ง “ตัวอักษรไทยเป็นทรัพย์สินของประเทศชาติ ใครจะอ้างสิทธิ์ไม่ได้ แต่สามารถเอาตัวอักษรไทยไปทำธุรกิจได้ เช่น แต่งหนังสือแล้วนำหนังสือที่แต่งได้ไปขาย โดยมีสิทธิ์ในหนังสือที่แต่งขึ้น ซึ่งกรมฯ ได้บอกไปแล้วว่าไม่มีสิทธิ์ในแบบตัวอักษร (Typeface) ตามที่อ้าง และไม่มีสิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีกับผู้นำตัวอักษรเหล่านั้นไปใช้” และ “แบบตัวอักษรและลิสต์รายชื่อตัวอักษร ไม่มีใครสามารถอ้างเป็นเจ้าของสิทธิ์ได้ แต่ซอฟต์แวร์ที่ใช้เลือกแบบตัวอักษร (Font Software) ในการพิมพ์นั้น ผู้ผลิตซอฟต์แวร์มีสิทธิ์ในซอฟต์แวร์นั้นได้ และการประดิษฐ์ตัวอักษรไม่ถือเป็นงานสร้างสรรค์พอที่จะอ้างเป็นเจ้าของสิทธิ์ได้” จึงอาจกล่าวได้ว่าลิขสิทธิ์อยู่ที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software) ไม่ได้อยู่ที่แบบอักษร (Typeface)

ดังนั้น Jipatype จึงจำหน่ายใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software) แต่ Jipatype ไม่ได้จำหน่ายใบอนุญาตการใช้งานแบบอักษร (Typeface) นั้นหมายความว่าคุณสามารถใช้แบบอักษร (Typeface) ของ Jipatype ได้โดยไม่ต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software) ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่มีสิทธิ์ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software) ของ Jipatype นั้นคือคุณต้องวาดเลียนแบบแบบอักษร (Typeface) ของ Jipatype ด้วยตัวคุณเองโดยใช้ปากกาดินสอหรือโปรแกรมกราฟิกใด ๆ ที่คุณถนัด การซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software) เป็นเพียงการซื้อเครื่องมือทุ่นแรงแทนที่คุณจะต้องวาดแบบอักษร (Typeface) ด้วยตัวคุณเองตั้งแต่ต้น เพียงแต่ Jipatype ได้จัดทำแบบอักษร (Typeface) ให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์สำเร็จรูป (Font Software) ให้คุณได้ใช้งานได้ทันที ก็เหมือนกับที่คุณซื้อใบอนุญาตการใช้โปรแกรมกราฟิกต่าง ๆ เพื่อทุนแรง แทนที่คุณจะต้องจัดหากระดาษ ดินสอ ปากกา สี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเอง

Q : แต่ฉัน(ผู้รับจ้าง)ใช้งานฟอนต์บนงานของลูกค้า(ผู้ว่าจ้าง)คนนี้เท่านั้น ทำไมฉัน(ผู้รับจ้าง)จะต้องมีใบอนุญาตใช้งานฟอนต์ด้วยละ

A : ตามเหตุผลด้านบน ฟอนต์คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้รับจ้าง คือ "ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software)" ส่วน ผู้ว่าจ้าง คือ "ผู้ใช้แบบอักษร (Typeface)" Jipatype จำหน่ายใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software) แต่ Jipatype ไม่ได้จำหน่ายใบอนุญาตการใช้งานแบบอักษร (Typeface) ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องมีใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software) หรือไม่ก็ต้องวาดแบบอักษรด้วยตัวคุณเอง ห้ามใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software) ของ Jipatype ก็เหมือนกับที่คุณมีใบอนุญาตการใช้โปรแกรมกราฟิกต่าง ๆ เช่น Ps หรือ Ai เพื่อผลิตงานให้กับผู้ว่าจ้างของคุณนั้นเอง หรือไม่คุณก็ต้องหาดินสอ ปากกา สี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเองเหมือนในยุคก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้คุณก็ต้องวาดเองด้วยมือของคุณเอง เพื่อผลิตงานให้กับผู้ว่าจ้างของคุณ ในเมื่อคุณไม่ต้องการจะมีใบอนุญาตการใช้โปรแกรมกราฟิกต่าง ๆ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software) ด้วย ส่วนใครจะเป็นผู้จ่ายค่าใบอนุญาตนั้นแล้วแต่จะไปตกลงกันเอง หรือผู้รับจ้างบวกเข้าไปในค่างานก็ได้ ส่วนผู้ว่าจ้างนั้นจะมีใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software) หรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างไม่มีใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software) ผู้ว่าจ้างก็ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (Font Software)


Q : กรณีรับจ้าง

A : ผู้ถือใบอนุญาตสามารถรับจ้างผลิตชิ้นงานได้ไม่จำกัดจำนวนของชิ้นงานและจำนวนผู้ว่าจ้าง การรับจ้างผลิตชิ้นงานแต่ครั้งต้องทำหนังสือสัญญาหรือเอกสารใด ๆ (เช่นใบเสร็จรับเงิน) ให้กับผู้ว่าจ้างเสมอ และในเอกสารนั้นต้องปรากฏชื่อผู้ผลิตชิ้นงาน ชื่อผู้ผลิตชิ้นงานนี้ต้องตรงกับชื่อในใบอนุญาตที่ได้รับจากทาง Jipatype เวลาขอตวรจสอบกับผู้ว่าจ้างที่นำชิ้นงานไปใช้นั้น ว่าได้ว่าจ้างใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ถูกต้องแล้ว และการส่งชิ้นงานให้กับผู้ว่าจ้าง ชิ้นงานเหล่านั้นต้องมีลักษณะเป็นภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (.jpg, .png, .pdf และอื่นๆ) หรือไฟล์เวกเตอร์หรือไฟล์ต้นฉบับของชิ้นงานจะต้องทำการ Create Outline ในส่วนของข้อความที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของ Jipatype เสมอ ไม่อนุญาตให้ส่งหรือแนบไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับผู้ว่าจ้าง

Q : การซื้อฟอนต์เป็นแบบเช่ารายปีหรือซื้อขาด

A : ฟอนต์ของ Jipatype เป็นแบบซื้อขาด ราคาคิดตามลักษณะและจำนวน License ที่ซื้อ เมื่อคุณซื้อฟอนต์ของ Jipatype แล้วคุณสามารถใช้ได้ตลอดชีพ

Q : ฉันต้องการซื้อแค่น้ำหนักเดียวหรือสไตล์เดียวทำได้หรือไม่

A : ไม่ได้ Jipatype จำหน่ายฟอนต์แบบครบเซ็ตในฟอนต์นั้นๆ ไม่สามารถซื้อเพียงสไตล์ใดล์ตไตล์หนึ่งได้

Q : สามารถออกใบกำกับภาษีได้ไหม

A : ได้

Q : ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยัง

A : รวมแล้ว

Q : การใช้เชิงพาณิชย์ คืออะไร

A : การใช้งานฟอนต์ในเชิงพาณิชย์คือ การนำฟอนต์ไปใช้ในธุรกิจ กิจการ กิจกรรม ใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น ใช้ฟอนต์เป็นส่วนหนึ่งโปสเตอร์หรือแบนเนอร์เพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการ ใช้ฟอนต์เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองหรือแพคเกจจิ้ง ใช้ฟอนต์เป็นส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอทั้ง onair, online ที่มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการทั้งจากตัวรายการเองหรือโฆษณาของ Platform เช่น Youtube Ad และใช้ในการสร้างคอนเทนต์เพื่อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ในสังคมออนไลน์

Q : ฉันเป็นมูลนิธิฉันสามารถใช้ฟอนต์ในส่วน Personal use ได้หรือไม่

A : ขึ้นอยู่กับว่าคนใช้ฟอนต์เป็นใคร เช่นถ้ามีการว่าจ้างให้ดีไซเนอร์ภายนอกมูลนิธิผลิตชิ้นงานบางอย่าง ถ้าเช่นนี้ทำไม่ได้ ต้องเป็นคนภายในมูลนิธิเท่านั้น ชิ้นงานที่ผลิตต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่ได้มีไว้เพื่อขายหาเงินเข้ามูลนิธิ เช่น แผ่นผับ ใบปลิว หรืออื่นๆ แผ่นผับ ใบปลิวหรือสื่อใดๆ จะต้องไม่มุ่งโฆษณาสินค้าหรือบริการใดๆ ทั้งสิ้น

Q : มีฟอนต์ฟรีที่สามารถใช้เชิงพาณิชย์ไหม (โดยไม่ต้องซื้อ)

A : มีในส่วนเฉพาะที่แจกจ่ายไว้เท่านั้น Pattanakran Regular, Boriboon Regular, Serithai Regular, Khianlen Regular, Annyeong Regular เท่านั้น

Q : ฟอนต์แบบ Lite คืออะไร

A : คุณสามารถอ่านความแตกระหว่าง Lite และแบบปกติได้ที่ นี่ ให้เปรียบเทียบก็เหมือนซื้อ Smartphone จะมีเวอร์ปกติและแบบ Lite ในราคาที่ถูกกว่าในสเปกที่ลดลงนั้นเอง ถ้าคุณซื้อฟอนต์แบบ Lite คุณได้ครบทุกน้ำหนักเพียงแต่จะไม่มีตัวอักษรในกลุ่ม Latin Supplement

Q : คิดราคายังไง

A : Desktop License - ราคาฟอนต์ตั้งต้น x จำนวนคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งในองค์กร = ราคาสุทธิ

A : Web License - ราคาฟอนต์ตั้งต้น x จำนวน Domain ที่ต้องการใช้งาน = ราคาสุทธิ

A : เช่น ซื้อ Opun Mai Desktop License สำหรับ 5 เครื่อง คือ 1800 x 5 = 9000 THB

Q : ฉันซื้อผิด License หรือผิดฟอนต์ฉันสามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนลักษณะ License ได้หรือไม่

A : ไม่ได้ แนะนำว่าให้อ่านรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ก่อนการชำระเงิน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วทาง Jipatype ถือว่าคุณได้อ่านรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

Q : ฉันสามารถส่งชิ้นงานที่เสร็จแล้วพร้อมกับไฟล์ฟอนต์ให้ลูกค้าได้หรือไม่

A : ไม่ได้ ลูกค้าของคุณจะต้องซื้อ License เป็นของตนเองเท่านั้น ถึงมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้งานฟอนต์ได้ ลูกค้าของคุณจะได้เพียงไฟล์ที่ Create outline / Rasterize เท่านั้น

Q : ฉันทำคลิปวิดีโอบน Facebook, Youtube ฉันต้องซื้อ License อะไร

A : คลิปวิดีโอต่างๆ จะเป็น Desktop License ราคาคิดตามจำผู้ใช้หรือจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง (ราคา Desktop License x จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง = ราคาสุทธิ)

Q : การติดตั้งฟอนต์บน iPadOS

A : ให้คุณติดตั้งฟอนต์ผ่านแอพ iFont สามารถดูตัวอย่างการติดตั้งฟอนต์ได้ที่ลิงค์ นี้

Q : สามารถออกแบบ Logo ได้ไหม

A : ได้

Q : Desktop License ทำอะไรได้บ้าง

A : Desktop License สามารถใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ได้ทุกชนิดที่ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้เช่น Print Ad, Bander, Logo, Publishing, CI, VDO Clip, Youtube และอื่นๆ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้งานในรูปแบบการฝังร่วมไปกับไฟล์ติดตั้งหรือฝังลงเว็บไซต์ คุณสามารถใช้งาน Desktop License บนเว็บได้เพียงในรูปแบบภาพแบนเนอร์เท่านั้น

Q : Desktop License ฉันสามารถย้ายเครื่องที่ติดตั้งฟอนต์ได้หรือไม่

A : ได้ เพียงแค่เครื่องที่ติดตั้งอยู่ภายใต้องค์กรเดียวกัน และติดตั้งตามจำนวน License ที่ซื้อไว้

Q : Web License ทำอะไรได้บ้าง

A : Web License สามารถใช้ในรูปแบบการฝังร่วมไปกับเว็บไซต์ได้ (CSS @font-face) ในการแสดงผลฟอนต์บนเว็บไซต์ ที่เป็นในส่วนของข้อความ เนื้อหา พาดหัวและอื่นๆ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ในรูปแบบ เช่น แอพแต่งรูปบนเว็บที่สามารถพิมพ์ข้อความได้ ที่ผู้ใช้สามารถบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

Q : Web License ฉันสามารถย้ายฟอนต์ไปใช้เว็บอื่นได้หรือไม่

A : ได้ เพียงแค่เว็บที่จะย้ายไปเป็นเจ้าของเดียวกับชื่อผู้ถือสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ และใช้ฟอนต์ตามจำนวน License ต่อ Domain ที่ซื้อไว้

Q : Web License ฉันสามารถใช้กับ Subdomain ได้หรือไม่

A : ได้ ตราบใดที่ยังอยู่ภายใต้ Domain เดียวกันเช่น sub.yourdomain.com, sub2.yourdomain.com

Q : CSS @font-face คืออะไร

A : คือการฝังไฟล์ฟอนต์ลงบนเว็บไซต์ในรูปแบบโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้แสดงข้อความนั้นๆ ด้วยฟอนต์ที่ฝังลงไป

Q : TTF-Webonly คืออะไร

A : TTF-Webonly ก็คือไฟล์ฟอนต์แบบ ttf ซึ่งจะไม่สามารถติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ได้ จะสามารถใช้ได้บนเว็บในรูปแบบ CSS @font-face เท่านั้น

Q : ฉันพัฒนาเว็บให้ลูกค้าและมีการใช้ @font-face, License holder name ต้องเป็นชื่อของใคร

A : คุณต้องซื้อ Web License ระบุ License holder name เป็นชื่อลูกค้าของคุณ

Q : ถ้าฉันต้องการทำ Prototype Web Design บน Sketch, XD, Figma ฉันสามารถซื้อแค่ Web License ได้หรือไม่

A : คุณจำเป็นจะต้องมี 2 License คือ Desktop License สำหรับการออกแบบเว็บไซต์บน Sektch หรือ XD ซึ่งเป็นการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ และ Web License สำหรับการอนุญาตฝังไฟล์ฟอนต์บนเว็บไซต์ในกรณีที่มีการใช้งานฟอนต์แบบ CSS @font-face

Q : กลุ่มฟอนต์แบบ Donate ทำอะไรได้บ้าง

A : ทำได้ทุกอย่างของ Desktop, Web, App License เป็นเพราะ เป็นกลุ่มฟอนต์เพื่อการศึกษาจึงเปิดรับการสนับสนุนผลงานถ้าหากนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ มีเงื่อนไขง่ายๆ แค่ ไม่ส่งต่อไฟล์ฟอนต์ใหักับผู้อื่น

Q : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

A : ฟอนต์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งได้รับการคุ้มคลองตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Q : ทำไมฟอนต์ถึงไม่ฟรี

A : เป็นคำถามที่มีคำตอบเดียวกันกับคำถาม "ทำไมคนเราในสังคมจะต้องทำงาน?"

Q : แก้สระลอย-จบ-ไม่ตรงตำแหน่ง

A : Illustrator แก้สระได้ดังนี้ - https://youtu.be/LDDzcPTQLhk

A : Photoshop แก้สระได้ดังนี้ - https://youtu.be/Jed9SLPvBsA

Q : หัก ณ ที่จ่าย

A : เมื่อมีบิลมียอดเกิน 1000 จึงจะสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ (5%) ให้ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2 เงินได้ประเภท 40(3) ค่าลิขสิทธิ์ จ่ายให้บุคคลธรรมดา

Q : ฟอนต์บน Canva

A : ฟอนต์ของ Jipatype ที่ปรากฏอยู่บน Canva นั้นสามารถใช้เพื่อเชิงพานิชย์ได้ แต่ทั้งนี้ฟอนต์จะต้องถูกใช้ผ่านทาง Canva Platform เท่านั้น หากต้องการใช้งานฟอนต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม อาทิเช่น Ai, Ps, Id ต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์จากทาง Jipatype ก่อนครับ โปรดเก็บโปรเจ็คไว้เป็นหลักฐานว่าได้สร้างชิ้นงานนั้นด้วย Canva ไว้ด้วย เพื่อในกรณีมีการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน