Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Serithai Font

Weight | น้ำหนัก:

Condensed / Normal/ Expanded

- Thin / ExtraLigh / Light / Regular / Medium

- SemiBold / Bold / ExtraBold / Black / Italic

(54 Styles)

Available Format | รูปแบบไฟล์ :

OTF / TTF

Download demo version

อนุญาตให้ใช้ได้ในงานส่วนบุคคลและเชิงพานิชย์

Donate : 16.99 USD

เมื่อร่วมสนับสนุนแล้วจะได้รับฟอนต์ครบเซ็ต

แบบเหมาทุกฟอนต์ :

Note :

Type Testing | ทดลองพิมพ์

Anantason (แนะนำ)

Adobe Illustrator

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Adobe Every-line Composer

Adobe Photoshop

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Latin and East Asian Layout