Subscription

สมัครสมาชิก

ขอทดลองใช้งาน

ราคา

คำอธิบาย

Subscription เป็นการสมัครสมาชิกเพื่อให้คุณสามารถใช้งานฟอนต์ทั้งหมดของ Jipatype ได้โดยผ่านทางแอปพลิเคชันของ Jipatype ภายในระยะเวลาที่คุณตกลงซื้อ เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น รูปภาพแบนเนอร์บนเว็บไซต์ ทำแก้วกาแฟ ปากกา การ์ดอวยพร เสื้อผ้า กระเป๋า โบรชัวร์ โปสเตอร์ แผ่นพับ นามบัตร แบนเนอร์ ป้ายโฆษณา ปกหนังสือ นิตยสาร วารสาร กราฟิก เครดิตหรือคำอธิบายภาพสำหรับภาพยนตร์ โลโก้ แพ็คเกจผลิตภัณฑ์ อัตลักษณ์องค์กร หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ โฆษณาทางทีวี วิดีโอออนไล์

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Subscription License

หมายเหตุ

ตัวอย่างการใช้งานบน MacOS

ตัวอย่างการใช้งานบน WindowsOS

ความต้องการของระบบ

แอปพลิเคชันที่ได้ทดสอบแล้ว

MacOS

Pages 13.1 | Keynote 13.1 | Affinity Designer 2 | Affinity Photo 2 | Affinity Publisher 2 | Curve 5.1.1 | Figma 116.12.2 | iMovie 10.3.8 | Final Cut Pro 10.6.8* | Davinci Resolve 18* | Adobe Photoshop 2024 | Adobe Illustrator 2023 | Adobe Premiere Pro 2023 | Adobe Indesign 2023 | Adobe inCopy 2023 | Adobe After Effect 2023 | Adobe XD 57.1.12.2* | Adobe Animate 2023

WindowsOS

Microsoft Word 2021 | Microsoft PowerPoint 2021 | Affinity Designer 2 | Affinity Photo 2 | Affinity Publisher 2 | Davinci Resolve 18* | Adobe Photoshop 2024 | Adobe Illustrator 2023 | Adobe Premiere Pro 2023* | Adobe InDesign 2023 | Adobe inCopy 2023 | Adobe After Effect 2023* | Adobe XD 57.1.12.2

ขอทดลองใช้

ถ้าแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานไม่มีอยู่ตามรายการด้านบน คุณสามารถขอทดลองใช้ได้ก่อนเพื่อทดสอบแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานอยู่นั้นสามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันของ Jipatype หรือไม่

* ต้องเปิดปิดแอพลิเคชันใหม่เพื่อรีโหลดฟอนต์แคช

การอัพเดทแอปพลิเคชัน

การอัพเดทแอปพลิเคชันทุกครั้งต้องปิดแอพลิเคชันก่อนทำการติดตั้งเวอร์ชันใหม่

ฉันสามารถสร้างโลโก้ได้หรือไม่

สามารถออกแบบโลโก้ได้ ไม่ว่าโลโก้นั้นจะเป็นของคุณเองหรือของผู้ว่าจ้างของคุณก็ตาม สำหรับ Jipatype แล้วโลโก้ก็ไม่ต่างจากสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ถ้าคุณออกแบบโลโก้ให้กับผู้ว่าจ้างของคุณ คุณเพียงแค่ส่งตัวงานสุดท้ายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (Create Outine หรือ .jpg, .png)

ฉันสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้พร้อมกันกี่เครื่องสำหรับ 1 License key

2 เครื่อง

ฉันต้องลบหรือเลิกการเผยแพร่ผลงานหลังจาก Subscription หมดอายุหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องลบหรือยกเลิกการเผยแพร่ผลงานของคุณ คุณสามารถใช้ผลงานที่มีอยู่ต่อไปได้ แต่คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและสร้างผลงานใหม่ได้ ถ้าคุณต้องการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอีกครั้งคุณจะต้องซื้อการสมัครสมาชิก Subscription ใหม่เพื่อรับ License Key ใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณซื้อการสมัครสมาชิก Subscription 1 เดือน คุณเพียงแค่สร้างสรรค์ผลงานให้เสร็จภายใน 1 เดือน เมื่อคุณสร้างผลงานเสร็จแล้วให้คุณ Export เป็นภาพหรือ Create Outline เป็นผลงานพร้อมใช้ คุณสามารถใช้ผลงานนั้นได้ตลอดไปโดยไม่ต้องกลับมาซื้อการสมัครสมาชิก Subscription อีก แต่เมื่อใดที่คุณต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มทว่าอายุสมาชิก Subscription ได้หมดไปแล้วคุณจะต้องกลับมาซื้อการสมัครสมาชิก Subscription อีกครั้งเพื่อรับ License Key ใหม่เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 

กรณีรับจ้างและว่าจ่าง

 กรณีรับจ้าง

ถ้าคุณเป็นผู้ถือ License Key และเป็นผู้รับจ้าง คุณสามารถรับจ้างผลิตชิ้นงานได้ไม่จำกัดจำนวนของชิ้นงานและจำนวนผู้ว่าจ้าง การส่งชิ้นงานให้กับผู้ว่าจ้าง ชิ้นงานเหล่านั้นต้องมีลักษณะเป็นภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (.jpg, .png, .pdf และอื่นๆ) หรือไฟล์เวกเตอร์หรือไฟล์ต้นฉบับของชิ้นงานจะต้องทำการ Create Outline ในส่วนของข้อความที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของ Jipatype เสมอ 

กรณีว่าจ่าง

ถ้าคุณเป็นผู้ถือ License Key และเป็นผู้ว่าจ้าง คุณอาจแบ่งปัน License Key ให้กับผู้รับจ้างใช้งานแอปพลิเคชันของ Jipatype ได้ เพื่อผลิตชิ้นงานให้กับคุณ ในทางกลับกันผู้รับจ้างที่คุณหามานั้นสามารถลักลอบนำ License Key ของคุณไปหาผลประโยชน์ลับหลังคุณโดยที่คุณไม่ได้อะไรเลย ทางที่ดีคุณไม่ควรแบ่งปัน License Key ให้กับใคร หากเกิดการละเมิดต่อแอปพลิเคชันและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของ Jipatype ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ถือ License Key จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ติดตั้งแอปพลิเคชันไม่ได้ (WindowsOS)