เงื่อนไขการใช้งาน

คำอธิบาย Personal use และ Commercial use

Personal use

Personal use คือการใช้งานฟอนต์เป็นการส่วนตัว ทำให้ตนเองเพียงผู้เดียว ที่เป็นการใช้งานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น การ์ดอวยพรวันเกิดเพื่อน การ์ดวันแต่งงานตนเอง ปกรายงานส่งคุณครูอาจารย์ ไม่อนุญาตให้นำฟอนต์เวอร์ชันทดลองไปใช้ในงานที่ทำเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น โฆษาณาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ รวมถึงทำเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเรียกยอดไลค์ ยอดแชร์ เอ็นเกจเมนต์ อันนำไปสู่การว่าจ้างโปรโมทสินค้าหรือบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ

Commercial use

Commercial use คือการใช้งานฟอนต์ในเชิงพาณิชย์คือ การนำฟอนต์ไปใช้ในธุรกิจ กิจการ กิจกรรม ใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น ใช้ฟอนต์เป็นส่วนหนึ่งโปสเตอร์หรือแบนเนอร์เพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการ ใช้ฟอนต์เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองหรือแพคเกจจิ้ง ใช้ฟอนต์เป็นส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอทั้ง onair, online ที่มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการทั้งจากตัวรายการเองหรือโฆษณาของ Platform (เช่น Youtube Ad, Facebook Ad, Google Ad, etc)และใช้ในการสร้างเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเรียกยอดไลค์ ยอดแชร์ ยอดเอ็นเกจเมนต์ อันนำไปสู่การว่าจ้างโปรโมทสินค้าหรือบริการต่าง ๆ และอื่น ๆการแบ่งประเภทเงื่อนไขการใช้งาน

Jipatype ได้แบ่งฟอนต์เป็นสองกลุ่มดังนี้ กลุ่ม Donate เป็นกลุ่มฟอนต์ที่ทำขึ้นเพื่อการศึกษาการทำฟอนต์แรกเริ่มของ Jipatype และกลุ่ม Commercial เป็นกลุ่มฟอนต์ที่จัดจำหน่ายตามราคาปกติและเงื่อนไขที่เป็นสากล โดยฟอนต์ในกลุ่ม Commercial แบ่งเงื่อนไขการใช้งานย่อยออกมาเป็น 3 ประเภทคือ Desktop License, Web License, App License

ให้ผู้ซื้อเลือกอ่านเงื่อนไขการใช้งานโดยคลิกที่ชื่อฟอนต์ที่ต้องการ
และเมื่อทำการซื้อเรียบร้อยนั้นคือยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดบนเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**